Blackberrys stores In Lal Bahadur Shastri Marg, Prayagraj, Uttar Pradesh